O nas // Aktualności


Konkurs dla najlepszej kadry Jaworzyny!


Regulamin konkursu dla kadry pedagogicznej – Wakacje 2017

1. W konkursie może wziąć udział zatrudniona kadra pedagogiczna (wychowawcy oraz kierownicy) na koloniach i obozach organizowanych przez B. T. Jaworzyna Tour w sezonie LATO 2017.

2. Ocenie zostanie poddana kadra pedagogiczna, która weźmie udział w co najmniej dwóch turnusach i zgłosi chęć udziału w konkursie.

3.  Uczestnicy konkursu będą oceniani wg. następujących kryteriów:
- kreatywność, pomysłowość na realizację danego programu kolonii,
- własna inicjatywa w realizację programów zgodnych z ofertą,
- doskonałe przygotowanie do kolonii (m. in. gry, zabawy, dostosowane do wieku uczestników),
- inwencja twórcza,
- dokumentacja fotograficzna z turnusu,
- opinie uzyskane od Rodziców,przesłane na adres opinie@jaworzyna.com.pl
- wybitna opinia od Kierownika kolonii (w przypadku wychowawcy),
- wybitna opinia od wychowawców kolonii (w przypadku Kierownika).

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29.09.2017 r.

5. Nagroda będzie przyznana w formie finansowej.

I – miejsce     2.000 zł netto
II – miejsce     1.500 zł netto
III – miejsce     1.000 zł netto

Dodatkowo zostanie przyznane wyróżnienie w kategorii DEBIUT ROKU  (dla kadry, która po raz pierwszy wyjeżdża z B. T.  Jaworzyna Tour) – nagrodą możliwość wyboru wyjazdu na dowolną kolonię/obóz zagraniczny organizowany przez B. T. Jaworzyna Tour w sezonie LATO 2018.