O nas // Aktualności


Konkurs - Wygraj 2 bilety do Energylandii


 

Ruszamy z naszym konkursem! Do wygrania 10 biletów do Energylandii!

Spośród wszystkich zainteresowanych wybierzemy 5-ciu szczęśliwców którzy odbiorą 2 bilety dla siebie i osoby towarzyszącej!

 

 

Zasady konkursu:
1. W komentarzu napisz osobę z którą wybierzesz się do Energylandii i uzasadnij dlaczego właśnie z tą osobą chcesz spędzić czas. 5 najciekawszych komentarzy zostanie nagrodzonych 2 biletami do Energylandi.
2. Polub nasz funpage facebookowy oraz post o konkursie. Link https://www.facebook.com/jaworzyna.tour/
3. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 10.04.2017r.

Regulamin konkursu (Postanowienia ogólne)

1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród na portalu społecznościowym Facebook jest Biuro Turystyczne Jaworzyna Tour REGON: 350789798 NIP: 6791014549

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

4.Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com.

5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

6. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia lub niepełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”). Jeśli zwycięzcą okaże się osoba niepełnoletnia, do odebrania nagrody uprawniony jest tylko i wyłącznie prawny przedstawiciel niepełnoletniego zwycięzcy.

7. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

8. Uczestnik oświadcza, że:

a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

b) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;

c) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

d) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

e) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

f) w chwili w której osoba zostanie poinformowana o wygranej jest zobowiązana do podania adresu korespondencyjnego lub do odbioru wygranej osobiście w biurze.

9. Nagrody dla Uczestników - Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie są bilety wymienione w treści Konkursu opublikowanego na portalu Facebook, na profilu: https://www.facebook.com/jaworzyna.tour/?fref=ts
Data ważności biletów od dnia 17.04.2017 do dnia 23.06.2017r.

10. Miejsce, czas i zasady Konkursu;

a) Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu jaworzyna.com.pl;

b) Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook na profilu jaworzyna.com.pl;

11. Zasady uczestnictwa w Konkursie.

Zadaniem Uczestnika jest "polubienie" postu i profilu jaworzyna.com.pl oraz oznaczenia w komentarzu osoby z którą uczestnik chcę wykorzystać nagrodę.

12. Każdy uczestnik może dodać tylko jeden komentarz.

13. Organizator konkursu ogłosi zwycięzcę w dniu podanym w szczegółach konkursu na facebook.pl

14. Zakres odpowiedzialności Organizatora

a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

b) rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

c) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

I) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

II) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

III) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

IV) ingerują w mechanizm działania konkursu;

15. Postanowienia końcowe

a) Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.04.2017r. do odwołania w terminie podanym na portalu społecznościowym facebook.

b) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

c) Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.jaworzyna.com.pl