O nas // Aktualności


Regulamin konkursu dla kadry pedagogicznej – Wakacje 2019 / KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!


Regulamin konkursu dla kadry pedagogicznej – Wakacje 2019

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

 Wyniki zostaną ogłoszone 30.09.2019r.

1. W konkursie może wziąć udział zatrudniona kadra pedagogiczna (wychowawcy oraz kierownicy)
na koloniach i obozach organizowanych przez B. T. Jaworzyna Tour w sezonie LATO 2019.

2. Ocenie zostanie poddana kadra pedagogiczna, która weźmie udział w co najmniej dwóch turnusach
i zgłosi chęć udziału w konkursie.

3.  Uczestnicy konkursu będą oceniani wg. następujących kryteriów:

- kreatywność, pomysłowość na realizację danego programu kolonii,

- własna inicjatywa w realizację programów zgodnych z ofertą,

- doskonałe przygotowanie do kolonii (m. in. gry, zabawy, dostosowane do wieku uczestników),

- inwencja twórcza np. prowadzenie Facebooka z turnusu – zamknięta grupa, do której dostęp mają Rodzice oraz pracownicy B. T. Jaworzyna Tour,

- dokumentacja fotograficzna z turnusu,

- opinie uzyskane od Rodziców,przesłane na adres opinie@jaworzyna.com.pl

- wybitna opinia od Kierownika kolonii (w przypadku wychowawcy),

- wybitna opinia od wychowawców kolonii (w przypadku Kierownika).

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27.09.2019 r.

 

5. Nagroda będzie przyznana w formie finansowej.

I – miejsce     2.000 zł netto
II – miejsce    1.500 zł netto
III – miejsce 1.000 zł netto

 

Dodatkowo zostanie przyznane wyróżnienie w kategorii DEBIUT ROKU  (dla kadry, która po raz pierwszy wyjeżdża z B. T.  Jaworzyna Tour) – nagrodą możliwość wyboru wyjazdu jako kadra pedagogiczna na dowolną kolonię/obóz zagraniczny organizowany przez B. T. Jaworzyna Tour w sezonie LATO 2020.

Zapraszamy !