Oferta // Kursy dla wychowawców i kierowników kolonijnych


Centrum Szkolenia Kadry Pedagogicznej przy B. T. Jaworzyna Tour

Kurs wychowawcy kolonijnego

Minęły czasy, w których wyjeżdżałeś na letnie kolonie i obozy? Chciałbyś móc ponownie przeżyć podobną przygodę, ale w nieco innej, bardziej doświadczonej roli? Możesz skorzystać z oferowanego przez nas kursu wychowawcy kolonijnego. Prowadzimy także kursy kierowników oraz kierowników wycieczek szkolnych. Organizujemy je w czterech większych miastach Polski, takich jak: Łódź, Kraków, Katowice oraz Wrocław. Co roku zatrudniamy kilkaset osób kadry pedagogicznej.

Oprócz Twoich chęci i zaangażowania, będziemy wymagać od Ciebie ukończonych 18 lat, minimum średniego wykształcenia oraz odpowiednich warunków zdrowotnych. Mile widziane będą także predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą. W przypadku kursów kierowniczych, będziemy oczekiwać także minimum trzyletniego, udokumentowanego doświadczenia w pracy z podopiecznymi. Zachęcamy do wzięcia udziału w kursie!

Centrum Szkolenia Kadry Pedagogicznej przy B. T. Jaworzyna Tour Organizuje kurs na wychowawców wypoczynku oraz kurs na kierowników wypoczynku.
Dla osób posiadających uprawnienia wychowawcy proponujemy również łączony Kurs Kierowników i Kierowników Wycieczek Szkolnych.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - DO WYPEŁNIENIA PO ZAPISANIU NA KURS
Formularze będą zbierane w pierwszym dniu kursu.

 

TERMINY:

Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku:

KRAKÓW:

10.06-13.06.2021r.

KATOWICE:

brak

WROCŁAW:

brak

ŁÓDŹ:

brak

Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku:

KRAKÓW:

12.06.2021r.

KATOWICE:

brak

WROCŁAW:

brak

Kurs dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych:

KRAKÓW:

brak

CENY:

Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku - 100 zł (130 zł we Wrocławiu i w Łodzi)

Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku - 100 zł (130 zł we Wrocławiu i w Łodzi)

Kurs dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych - 90 zł

Kurs łączony (kierowników kolonijnych i kierowników wycieczek szkolnych) - 130 zł

 

Sprawdź gdzie prowadzimy kurs wychowawcy kolonijnego:

Kraków
B. T. Jaworzyna Tour
Rynek Podgórski 7
30 - 518 Kraków
tel./fax 12 656 27 55, 12 423 56 31, 12 656 38 18
email: krakow@jaworzyna.com.pl

Katowice
B. T. Jaworzyna Tour O/Katowice
ul. Żwirki i Wigury 2/1
40-063 Katowice
tel: 32 257 06 66, 32 257 05 66, fax: 32 733 00 24
email: katowice@jaworzyna.com.pl

nr rachunku bankowego do wpłat za kursy:

Raiffeisen - 64 1750 0012 0000 0000 1024 7292

 

Rokrocznie zatrudniamy kilkaset osób kadry pedagogicznej (kierowników, wychowawców, pilotów, instruktorów) na kolonie krajowe i zagraniczne.
 

Przy min. 20 osobowej grupie organizujemy kurs w miejscu zaproponowanym przez klienta i w wybranym przez niego terminie!!!


Posiadamy zgodę Kuratorium Oświaty na prowadzenie kursów wychowawców kolonijnych i kierowników kolonijnych. Ponadto organizujemy kursy dla kierowników wycieczek szkolnych.
Jeżeli będą Państwo zainteresowani naszą oferta przeprowadzenia kursu w Państwa mieście to cena i termin kursu będą ustalane indywidualnie, w zależności od ilości uczestników i odległości.
Przyjeżdżamy do zaproponowanego przez Państwa miejsca.
Zapewniamy kadrę wykładowczą oraz materiały dydaktyczne dla uczestników kursu.
Po ukończeniu kursu, (zdaniu egzaminu i oddaniu pracy zaliczeniowej) uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w kursie, na którym znajduje się numer zgody na prowadzenie kursów przyznanej nam przez Kuratorium Oświaty.

 

WYMAGANIA

Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku:
- ukończone 18 lat,
- minimum średnie wykształcenie (należy dostarczyć ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej lub innego dokumentu – np. legitymacji studenckiej),
- predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
- odpowiednie warunki zdrowotne.

Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku:
- ukończone 18 lat,
- minimum średnie wykształcenie (należy dostarczyć ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej lub innego dokumentu – np. legitymacji studenckiej),
- predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą, odpowiednie warunki zdrowotne,
- udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą (min. 3 lata – zaświadczenie lub oświadczenie).

Kurs dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych:
- ukończone 18 lat,
- minimum średnie wykształcenie (należy dostarczyć ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej lub innego dokumentu – np. legitymacji studenckiej),
- predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą, odpowiednie warunki zdrowotne.