Jura Krakowsko-Częstochowska
1/2

Jura Krakowsko-Częstochowska


Ilość dni: 3

Wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

1 dzień

Zbiórka uczestników (godzina zależna od miasta wyjazdu). Przejazd do OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO, najmniejszego parku narodowego w Polsce. Obejmuje on malowniczą Dolinę Prądnika, w której nagromadziły się ostańce skalne o charakterystycznych kształtach i nazwach. W programie zwiedzanie Ruin Zamku w Ojcowie; z dawnego zamku zachowały się jedynie resztki murów obronnych i części mieszkalnej, wieża i brama wjazdowa. Można stąd obejrzeć panoramę całej Doliny Prądnika. Spacer doliną, zwiedzanie Groty Łokietka – największej spośród wszystkich znanych na terenie parku jaskiń. Składa się z kilku korytarzy i dwóch dużych sal: Rycerskiej i Sypialni oraz dwóch mniejszych. Dalsze zwiedzanie – Kaplica „Na Wodzie” p.w. św. Józefa Rzemieślnika (Robotnika) położona w miejscu dawnych łazienek zdrojowych, które przerobiono na obiekt sakralny w 1901 roku. Kaplica usytuowana jest ponad potokiem na betonowych podporach, co wiązało się według miejscowej tradycji z zarządzeniem cara Mikołaja II, zabraniającym budowy obiektów sakralnych na ziemi ojcowskiej, wobec czego kaplicę zbudowano "na wodzie". Przejazd do PIESKOWEJ SKAŁY. Zwiedzanie Zamku w Pieskowej Skale – stanowił on ważne ogniwo w łańcuchu fortyfikacyjnym broniącym drogi handlowej z Krakowa na Śląsk. Dziś należy do czołówki nielicznej grupy zabytków polskiego Odrodzenia. W 1557 roku zamek przebudowano, wzorując się na wawelskiej rezydencji. Po wojnie całkowicie go odrestaurowano i przywrócono kształt z okresu największej świetności z XVII wieku. Przy samym zamku znajduje się Maczuga Herkulesa – symbol Parku Narodowego, wyjątkowy ostaniec skalny, zaprzeczający prawu grawitacji. Szersza u góry, węższa przy podstawie, ma 25 metrów wysokości. Potężna skała, przypominająca broń mitycznego olbrzyma powstała na skutek niszczącej działalności wiatru i mrozu. Na jej szczycie znajduje się żelazny krzyż, który upamiętnia zdobycie skały przez Leona Witka z Katowic w 1933 roku. Zakwaterowanie w obiekcie, obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd na PUSTYNIĘ BŁĘDOWSKĄ – „Polska Sahara” to największy obszar lotnych piasków w Europie. Stanowi unikat przyrodniczy i geograficzny, powstała w umiarkowanym i wilgotnym klimacie. Pustynia znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i jest częściowo objęta specjalną ochroną.Obszar ten odznacza się specyficznym krajobrazem. Obecnie na części północnej pustyni stacjonuje wojsko, wykorzystując ten teren do ćwiczeń spadochronowych. Znajdują się tu również pozostałości bunkra z II wojny światowej. Następnie przejazd do OGRODZIEŃCA – zwiedzanie malowniczo położonych ruin gotycko-renesansowego zamku Bonerów wzniesionego w 1530 roku – największego na Szlaku Orlich Gniazd, położonego na najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Górze Zamkowej. Ruiny służyły kilkakrotnie jako plenery filmowe, m.in. przy okazji produkcji „Janosika”, czy „Zemsty” Andrzeja Wajdy. Dla chętnych wizyta w Parku Miniatur w którym zobaczyć można makiety zamków i warowni Szlaku Orlich Gniazd w skali 1:25. Makiety zamków i warowni odtworzone zostały zgodnie z prawdą historyczną, a samo wykonanie makiet poprzedziły wielomiesięczne poszukiwania i opracowywania dokumentacji historycznej. Następnie spacer po REZERWACIE GÓRA ZBORÓW, zwany Górą Berkową, z której roztacza się najpiękniejszy widok na okolicę, przypomina labirynt złożony z bloków skalnych, iglic i murów. Na Górze Zborów znajdują się ciekawe formy skalne, przypominają m.in. sylwetki zwierząt i ludzi. Dalej zwiedzanie Jaskini Głębokiej – to jedyny tego typu obiekt udostępniony do ruchu turystycznego w województwie śląskim. Jej długość wynosi 190 m. Odkryta została jeszcze przed II wojną. W czasie wojny eksploatowano tu wapień, co spowodowało częściowe zniszczenie jaskini. Przejazd do obiektu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

3 dzień

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do CZĘSTOCHOWY. Zwiedzanie Klasztoru Paulinów na Jasnej Górze, zbudowano go w XIV wieku na jasnym wapiennym wzgórzu. Jego fundatorem był książę Władysław Opolczyk. Klasztor posiada niezwykłą historię m.in. obronił się przed Szwedami w 1655 roku w czasie potopu szwedzkiego. Obecnie jest to największe w Polsce i jedno z największych na świecie centrów pielgrzymkowych. Cały zespół architektoniczny (Klasztor i Sanktuarium) powstał na przestrzeni ponad pięciu wieków, tworząc obecnie niezwykle cenny i zwarty kompleks tworzący ślady historii Polski. Sławę Jasnej Górze przyniósł przywieziony z Rusi obraz Matki Boskiej. To właśnie dzięki niemu sanktuarium stało się miejscem kultu maryjnego. Następnie spacer Aleją Najświętszej Maryi Panny – najbardziej reprezentacyjną ulicą miasta, wybudowaną na początku XIX wieku. To tutaj powstawały reprezentacyjne gmachy, rezydencje fabrykantów i kamienice mieszczańskie. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

Ważne! Kalkulacja przygotowywana na zapytanie grupy.

Cena zawiera:

  • przejazd autokarem, 
  • opłaty drogowe i parkingowe, 
  • 2 noclegi, 
  • 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
  • opiekę pilota, 
  • ubezpieczenie NNW,
  • VAT.

 

Dodatkowe informacje:

  • bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz usługi lokalnych przewodników płatne dodatkowo,
  • grupy szkole powinny posiadać aktualne legitymacje,
  • kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. 

strona z katalogu


Formularz zapytania o wycieczkę / zieloną szkołę


64212