Poniżej wykaz dokumentów niezbędnych do realizacji kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży oraz dokumenty z dodatkowymi informacjami.


Karta Kolonijna


Ankieta dla Rodziców Szkrabusia


Warunki uczestnictwa oraz formularz informacyjny dla Klienta


Warunki ubezpieczenia Signal Iduna


Standardy Ochrony Małoletnich - 15.02.2024r


Upoważnienie do podawania leków