Wycieczka ŁOWICZ - NIEBORÓW - ARKADIA - KAMPINOSKI PARK NARODOWY

1 DZIEŃ

Zbiórka uczestników (godzina zależna od miasta wyjazdu). Przejazd do ŁOWICZA, jednego z najstarszych miast w Polsce. We wczesnym średniowieczu znajdował się tu drewniany gród obronny, strzegący przeprawy przez bagnistą dolinę Bzury. Z czasem przy grodzie powstała osada targowa, skąd książęta mazowieccy wyprawiali się na zwierzynę w okoliczne puszcze. Od charakteru osady i słowa „łowy” wywodzi się nazwa miasta — Łowicz. W samym mieście zarejestrowanych jest 101 zabytków. Pierwszy kompleks atrakcji turystycznych w Łowiczu to Stary Rynek, przy którym zlokalizowany jest ratusz, muzeum oraz dawna Kolegiata Prymasowska, aktualnie bazylika mniejsza pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Mikołaja podniesiona do tej rangi przez Jana Pawła II, zwana „Wawelem Mazowsza”; jest to mauzoleum dwunastu prymasów Polski. Przy Starym Rynku znajdują się także zabytkowe kamienice oraz tablice pamiątkowe, które dowodzą, że w Łowiczu mieszkali znani artyści, pisarze, politycy, a także, że miasto gościło wielu znamienitych ludzi z całego świata m.in. Napoleona Bonaparte. Kolejną atrakcją jest Nowy Rynek — jedyny w Polsce i jeden z trzech w Europie w kształcie trójkąta z kamienicami z XVIII i XIX wieku. Wizyta w Muzeum w Łowiczu z bogatą ekspozycją, prezentującą historię miasta i sztukę ludową (stroje ludowe, wycinanki, pająki, rzeżby, meble, wyposażenie zagrody) oraz piękną barokową kaplicą św. Karola Boromeusza. Dla grup szkolnych możliwość organizacji lekcji muzealnej z zakresu etnografii (np. strój łowicki, architektura regionu, obrzędy wielkanocne, obrzędy bożonarodzeniowe), historii (archeologia regionu, Szwedzi w Łowiczu, dzieje łowickiej społeczności żydowskiej, dzieje rzemiosła) lub sztuki (style w architekturze od X do XIX wieku, kaligrafia, Józef Chełmoński — artysta międzynarodowy, dzieje łowickiego drukarstwa). W programie również Aleja Gwiozd Łowickich — jedyna w Polsce aleja honorująca dokonania Twórców Ludowych. Zakwaterowanie w obiekcie w okolicach Łowicza lub Nieborowa, obiadokolacja, nocleg.

2 DZIEŃ

Śniadanie. Przejazd do NIEBOROWA i ARKADII. Muzeum w Nieborowie i Arkadii powstało w 1945 rokW uje.go skład wchodzą Pałac Radziwiłłów wraz z ogrodem w Nieborowie i Ogród Romantyczny Heleny Radziwiłłowej w Arkadii. Cała rodzina Radziwiłłów w lutym 1945 została deportowana przez służby NKWD do Związku Radzieckiego i osadzona w obozie w Krasnogorsku. Ówczesny dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie Stanisław Lorentz, zgodnie z wcześniejszym porozumieniem z Radziwiłłem, otoczył opieką unikatowy pałac nieborowski i jego zbiory oraz zabytkowy ogród w Arkadii, włączając je nie- zwłocznie w skład warszawskiego Muzeum Narodowjeakgo oje,g o oddział. To uratowało pałac i jego zbiory przed dewastacją i rozproszeniem w najgorszym okresie ortodoksyjnego stalinizmu. W pałacu znajduje się obecnie muzeum wnętrz rezydencji pałacowej z XVII-XIX wieku, oparte na ocalałym wyposażeniu pałacu i jego kolekcjach (rzeżba, obrazy, grafika, meble, brązy, porcelana i szkło, srebra, zegary, tkaniny, zbiory biblioteczne), uzupełnione obiektami sztuki i rzemiosła artystycznego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Pałac i ogród regularny (francuski) w Nieborowie oraz angielski (sentymentalno- romantyczny) w Arkadii po renowacji i uporząd- kowaniu zostały udostępnione zwiedzającym jako stylowe pałacowo-ogrodowe założenie rezyden- cjonalne. Następnie przejazd do ŻELAZOWEJ WOLI. Tu przyszednła świat FryderykChoptiunte,ż znajduje się muzeum — Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli — miejsce kultu polskiego kompozytora, licznie odwiedzane przez turystów i melomanów z kraju i z zagranicy. Zarówno Dom Urodzenia Fryderyka Chopina, jak i otaczający go zabytkowy park są własnością Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Powrót do obiektu, obiadokolacja, nocleg.

3 DZIEŃ

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO, który został utworzony uchwałą w 1959 roku, jednak idea jego powstania sięga lat 20-tych XX wieku. Pierwotnie zajmował prawie 40.700 ha. Największe zasługi w jego utworzeniu mieli Roman Kobendza i Jadwiga Kobendza, którzy na terenie Puszczy Kampinoskiej w latach 30-tych prowadzili szerokie badania florystyczno-fitosocjologiczne i geomorfologiczno-geologiczne. Aktualna powierzchnia Parku wynosi 38.544 ha, w tym 68 ha zajmuje Ośrodek Hodowli Żubrów im. prezydenta RP Ignacego Mościckiego w miejscowości Smardzewice koło Tomaszowa Mazowieckiego w województwie łódzkim. Ponad 70% powierzchni Parku zajmują lasy. Kampinoski Park Narodowy ma urozmaicony krajobraz. Spacer wybranym szlakiem pieszym. Następnie przejazd do Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach, który zajmuje powierz- chnie 72,4 ha, a liczebność stada hodowlanego utrzymywana jest na poziomie 20 sztuk. W 2002 roku wybudowano taras widokowy i wydzielono obszar 2,4 ha, na którym przebywa żubrza rodzina. Ona też jest jedynym punktem obserwacji turystów, ponieważ reszta ośrodka jest zamknięta dla zwiedzających. Przejście 3,5 - kilometrową ścieżką edukacyjną, przy której w 8 miejscach umieszczone są tablice informacyjne z opisem na temat ośrodka, biologii, ekologii i ochrony żubra oraz walorów przyrodniczych jakie oferują Lasy Spalskie. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

DODATKOWO

Istnieje możliwość przedłużenia wycieczki o 1 dzień / zwiedzanie WARSZAWY lub ŁODZI.CENA

Cena wycieczki kalkulowana jest na zapytanie grupy.

Standardowo cena zawiera świadczenia wymienione obok.

CENA ZAWIERA

przejazd autokarem, opłaty drogowe iparkingowe, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW, składkę na TFG i TFP, VAT.

DODATKOWE INFORMACJE

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz usługi lokalnych przewodników płatne dodatkowo, grupy szkolne powinny posiadać aktualne legitymacje, kolejność zwiedzanych może ulec zmianie.