Wycieczka SANDOMIERZ I OKOLICE

1 DZIEŃ

Zbiórka uczestników (godzina zależna od miasta wyjazdu). Przejazd do BARANOWA SANDO- MIERSKIEGO, gdzie na prawym brzegu Wisły Iśni najcenniejsza i najpiękniejsza rezydencja mag- nacka — Zamek w Baranowie Sandomierskim. Ten imponujący obiekt architektury renesansowej jest jednym znajlepiej zachowanych w Europie. Zamek został wzniesiony w XVI wieku w miejscu średnio- wiecznego, obronnego dworu rycerskiego, zwany jest Małym Wawelem. Następnie wizyta w Zespole PocysterskimwKOPRZYWNICY;opactwo funkcjonowało w latach 1183-1819, była to bezpo- średnia filia francuskiego Morimond. Było to najbardziej wysunięte na wschód opactwo cysterskie w Europie. Kolejny punkt programu to ruiny Zamku Krzyżtopór w UJEŹDZIE — zamek budowany byłw latach 1627-1644 przez Krzysztofa Ossolińskiego; w dawnej klasyfikacji zabytków był zaliczony do klasy zerowej, zachowało się prawie 90% murów i10% sklepień założenia architek- tonicznego, zobaczyć można fortyfikacje — bastiony, fosę, ślady umocnień i mostów; w planie jest odbudowa zamku, jednak główną przeszkodą są szacowane koszty. Zakwaterowanie w obiekcie w Sandomierzu lub okolicach, obiadokolacja, nocleg.

2 DZIEŃ

Śniadanie. Zwiedzanie SANDOMIERZA, m.in.: Brama Opatowska z XIV wieku — gotycka brama wjazdowa, Podziemna Trasa Turystyczna — system dawnych XIV i XV-wiecznych piwnic, w których kupcy sandomierscy składowali swoje towary handlowe; utworzona została przez połączenie dawnych piwnic ipodziemnych składów (w części z nich udało się zachować pierwotne wątki obmurowań); najgłębsze wyrobiska sięgają 12 m pod płytę Rynku, a długość chodników wynosi 470 m, Bazylika Katedralna zXIV wieku, Dziedziniec Zamkowy, wąwozy lessowe Sandomierza, Kościół św. Józefa, Kościół św. Jakuba, Zbrojownia Rycerska — jedno z najbardziej niesamowitych miejsc Sandomierza; tuż przy rynku swoją siedzibę ma Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej; tużprzyrynkuswojąsiedzibę ma Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej; a co najważniejsze i najciekawsze przymierzyć zbroje rycerskie, własnoręcznie wziąć miecz, kuszę, halabardę; dziewczyny mogą na chwilę poczuć się jak renesansowe czy barokowe księżniczki, Ucho lgielne — jedyna zachowana furta w systemie murów obronnych, rejs statkiem po Wiśle; ponadto podczas zwiedzania w programie: Dom Długosza, Collegium Gostomianum, Rynek, Zamek, Ratusz, zabytkowe kamienice, Synagoga, Powrót do obiektu, obiadokolacja, nocleg.

3 DZIEŃ

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do KAZIMIERZA DOLNEGO -fantastycznego miasta położonego na prawym brzegu Wisły. Niewiele jest miast w Polsce o tak specyficznym klimacie, urokliwych zakątkach i pięknej starówce pamię- tającej odległe czasy. Dzięki temu Kazimierz Dolny stał się nadwiślańskim kurortem chętnie odwiedzanym przez turystów i artystów. Zwie- dzanie miasta z przewodnikiem, m.in. Góra Trzech Krzyży — trzy nawiązujące do Golgoty krzyże postawiono w 1708 roku; miały one upamiętniać liczne ofiary zarazy morowej, która miała miejsce na tych terenach, kościół farny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela iśw. Bartłomieja, Mały Rynek z Synagogą, starymi Jatkami oraz kościółi klasztor oo. Franciszkanów. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

DODATKOWO

Istnieje możliwość przedłużenia wycieczki wybie- rając elementy z programów Lublin iokolice lub Góry Świętokrzyskie.

CENA

Cena wycieczki kalkulowana jest na zapytanie grupy.

Standardowo cena zawiera świadczenia wymienione obok.

CENA ZAWIERA

przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW, składkę na TFG i TFP, VAT.

DODATKOWE INFORMACJE

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz usługi lokalnych przewodników płatne dodatkowo, grupy szkolne powinny posiadać aktualne legitymacje, kolejność zwiedzanych może ulec zmianie.