Wycieczka SZLAKIEM ZAMKÓW

1 DZIEŃ

Zbiórka uczestników (godzina zależna od miasta wyjazdu). Przejazd do FROMBORKU. Co prawda nigdy nie istniał tu zamek, lecz tutejsza budowla posiada system obronny, mocniejszy niż niejeden zamek i w literaturze często zaliczana jest do zamków. Jest to Warowna Katedra Kapituły Warmińskiej, stojąca na wzgórzu nad brzegiem Zalewu Wiślanego. Od końca XV wieku warownia we Fromborku była siedliskiem polskości na Warmii. Dlatego wiele polskich symboli, takich jak orły czy herby zobaczyć można w wystroju katedry. Wzgórze Katedralne we Fromboku należy do zabytków najwyższej klasy. Wielokrotnie niszczone i przebudowywane zachowało podstawowe elementy średniowiecznego założenia architektonicznego. Wyjątkowe znaczenie tego miejsca podnoszą tradycje historyczne i postać Mikołaja Kopernika. Przejazd do MALBORKA. Zwiedzanie Zamku, arcydzieła architektury obronnej i rezydencjonalnej średniowiecza. Jest to największy gotycki zespół zamkowy na świecie, o powierzchni około 21hektarów iłącznej kubaturze budynków przekraczającej ćwierć miliona metrów sześciennych. Malbork budowany był etapami od początku lat 70. XIII wieku, stając się z czasem podstawowym elementem systemu warowni w krzyżackich Prusach. Intensywnie rozbudowywany, w wieku XIV uzyskał formę trójdzielnego założenia obronnego z wyraźnie wyodrębnionym Zamkiem Wysokim (klasztor), Zamkiem Średnim (siedziba wielkiego mistrza i wielkiego komtura, centrum polityczne i administracyjne państwa zakonnego) oraz Przedzamczem (rozległe zaplecze gospo- darcze). Jako stolica państwa Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, zamek stał się głównym ośrodkiem dyplomacji, centrum militarnym, gospodarczym, a także religijnym. Zakwaterowanie w obiekcie w okolicach Malborka, obiadokolacja, nocleg.

2 DZIEŃ

Śniadanie. Przejazd do miasta SZTUM, gdzie znajduje się ufortyfikowany Zamek, który stanowił w XIV wieku doskonałą bazę wypadową dla zakonu krzyżackiego najeżdżającego Litwę. Obecnie z całego zespołu zamkowego najlepiej zachowane jest skrzydło południowe, mury z jedną basztą oraz wieża z bramą. Zamek wymaga wielkiego wkładu finansowego, aby przywrócić go do stanu z czasów świetności. Kolejny punkt programu to zwiedzanie ZAMKU W KWIDZYNIE, wznoszonego etapami w ciągu całego XIV wieku. Wchodząc na dziedziniec zamkowy, a następnie taras widokowy, można obserwować panoramę doliny Wisły. W 1798 roku władze pruskie nakazały wyburzyć skrzydła wschodnie i południowe. Ślady szwów i łuków sklepiennych zachowały się na ścianie wschodniej i południowej dziedzińca. Pozostała część zamku została poddana gruntownemu remontowi w latach 1855-1885. W pracach tych chodziło głównie o przywrócenie wyglądu średniowiecznego. Pod koniec XIX wieku zamek przeznaczono na szkołę dla ociemniałych żołnierzy i szkołę zawodową. W czasach hitlerowskich istniała tu szkoła dowódców młodzieży nazistowskiej. Po wojnie uszkodzony i zdewastowany, dopiero w 1950 roku stał się siedzibą Muzeum Zamkowego, którego zbiory prezentują kulturę materialną Dolnego Powiśla. Przejazd do ZAMKU W GNIEWIE — górująca nad miastem krzyżacka warownia to najpotężniejsza twierdza Zakonu na lewym brzegu Wisły. Zamw eGnikewi e to wybudowana na przełomie XIII i XIV wieku warownia, która była siedzibą konwentu i komtura w czasach zakonnych, a w czasach polskich siedzibą starostów. Przewrotny los nie był łaskawy dla zabytku w późniejszych latach. Służył jako spichlerz i więzienie, a wielki pożar miasta na początku XX wieku nie oszczędził zamku. Jednak dzięki dobrej woli wielu ludzi warownia powstała z gruzów i cieszy oczy przybywających do Gniewu turystów. Można tu spotkać ducha średniowiecznego rycerza i barwną, żywą historię. Mają tu miejsce spektakle i turnieje rycerskie oraz inscenizacje historyczne, z których najsłynniejsza to Vivat Vasa. Rekonstrukcja bitwy przedstawia losy spotkania Zygmunta III Wazy z Gustawem Il Adolfem w czasie wojny pruskiej. Powrót do obiektu, obiadokolacja, nocleg.

3 DZIEŃ

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do BYTOWA, gdzie znajduje się Zamek, który powstał w latach 1398-1405 na wzgórzu górującym nad miastem. Początkowo pełnił on funkcję twierdzy granicznej, siedziby administracji krzyżackiej oraz zajazdu dla rycerzy podążających do stolicy państwa krzyżackiego w Malborku. W ciągu stuleci zamek posiadał wielu właścicieli i pełnił różne role - od więzienia do urzędu skarbowego. Dziś zamek stanowi sztandarową atrakcją Bytowa. W jego murach mieści się Muzeum Zachodniokaszubskie. Ostatni punkt programu to zwiedzanie ZAMKU W CZŁUCHOWIE. Człuchowska warownia została wybudowana w XIV wieku przez zakon krzyżacki. W historii zamek był uważany za warownię nie do zdobycia i był bardzo istotnym elementem w systemie obronnym państwa zakonnego. Czasy swej świetności fortyfikacja datuje do 1772 roku, kiedy to zamek przejęli Prusacy, zaś pożar miasta 1793 roku dopełnił zagłady budowli. Aby móc odbudować miasto, ówcześni mieszkańcy otrzymali zgodę na rozbiórkę zamku pozostawiając tylko wieże oraz fragmenty murów obronnych. W latach 1826-1828 na fundamentach dawnej kaplicy zamkowej dobudowany został neogotycki kościół ewangelicki. Właśnie z tym kościołem związana jest tajemnica dotycząca zaginionej Bursztynowej Komnaty, rzekomo ukrytej przez hitlerowców. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

DODATKOWOCENA

Cena wycieczki kalkulowana jest na zapytanie grupy.

Standardowo cena zawiera świadczenia wymienione obok.

CENA ZAWIERA

przejazd autokarem, opłaty drogowe iparkingowe, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW, składkę na TFG i TFP, VAT.

DODATKOWE INFORMACJE

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz usługi lokalnych przewodników płatne dodatkowo, grupy szkolne powinny posiadać aktualne legitymacje, kolejność zwiedzanych może ulec zmianie.