Wycieczka WARSZAWA

1 DZIEŃ

Zbiórka uczestników (godzina zależna od miasta wyjazdu). Przejazd do Wilanowa, zwiedzanie z przewodnikiem barokowego pałacu królewskiego wzniesionego w XVII wieku dla króla Jana III Sobies- kiego i Marii Kazimiery; w 1994 roku zespół pałacowy w Wilanowie Królewskim wraz z Mory- sinem został uznany za pomnik historii. W ciągu ponad 300 lat swojego istnienia Pałac w Wilanowie przeżywał okresy upadku i świetności. Gromadzone w Pałacu zbiory artystyczne, dzieła twórców polskich i zagranicznych świadczą o wysokim poziomie narodowego kolekcjonerstwa pomimo wielu strat w okresach wojennych. Następnie przejazd do WARSZAWY, zwiedzanie miasta, m.in.: Stare Miasto - Kolumna Zygmunta stojąca na Placu Zamkowym, Zamek Królewski — jego początki sięgają XIV wieku, kiedy to powstała Wieża Wielka; był rozbudowywany w XVI i XVII wieku; był rezydencją królewską, miejscem obrad sejmu, centrum administracyjnym i kulturalnym kraju, następnie Katedra św. Jana, Rynek Starego Miasta, Barbakan, Mury Starego Miasta, Pomnik Małego Powstańca, Kościół św. Anny, Trakt Królewski — Pałac Prezydencki, Grób Nieznanego Żołnierza — grób-pomnik na pl. Piłsudskiego, którego ideą jest uczczenie pamięci poległych w walce o niepodległość. Zakwaterowanie w hotelu w Warszawie, obiadokolacja, nocleg.

2 DZIEŃ

Śniadanie. Przejazd do Centrum Nauki Kopernik. Celem placówki jest promowanie nowoczesnej komunikacji naukowej. Zwiedzający mogą poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Zwiedzanie stałych wystaw — Człowiek i Środowisko, Świat w ruchu, Korzenie Cywilizacji, Strefa światła. Polecamy również wizytę w Planetarium Niebo Kopernika, które dzięki wyposażeniu, jakości pokazów oraz swojej konstrukcji jest jednym z najnowocześniejszych i najoryginalniejszych planetariów w Europie. Odbywają się tu pokazy nieba, projekcje filmowe, wykłady oraz spotkania. Następnie przejazd do Łazienek Królewskich, zespołu pałacowo-parkowego z licznymi zabytkami klasycys- tycznymi, założonego z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Można tu odpocząć, obserwując przyrodę oraz pogłębić znajomość oświeceniowych idei, odwiedzając takie perły europejskiej architektury jak: Pałac na Wyspie — jeden z najcenniejszych polskich zabytków z Królewską Galerią Obrazów, Stara Oranżeria, w której znajdują się Królewska Galeria Rzeżby z gipsowymi kopiami najsłynniejszych rzeźb starożytnego Świata oraz Teatr Królewski, jeden z nielicznych w Europie oryginalnych XVIII- wiecznych teatrów dworskich, Pałac Myślewicki, Biały Domek — pierwsza budowla wzniesiona w Łazienkach Królewskich z inicjatywy Stanisława Augusta, w której mieści się Królewska Galeria Grafiki, Podchorążówka z Salonem Pamiątek Ignacego Jana Paderewskiego. Z kolei w ogrodach Łazienek Królewskich spaceruje się ścieżkami oraz alejkami wśród drzew, krzewów i kwiatów. Goście Łazienek Królewskich mają też kontakt z euro- pejską kulturą, dzięki licznym wydarzeniom. Wśród najbardziej znanych są letnie koncerty pod Pomnikiem Chopina, które odbywają się w każdą niedzielę, od połowy maja do końca września. Recitale te mają w Łazienkach długą tradycję i cieszą się dużą popularnością, zarówno wśród turystów, jak i mieszkańców Warszawy. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

3 DZIEŃ

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Sejmu (zwiedzanie uzależnione od planu posiedzeń Sejmu), wykład dotyczący historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu. Następnie przejazd do Muzeum Powstania Warszawskiego, otwartego w sześćdziesiątą rocznicę wybuchu Powstania; muzeum mieści się w dawnej elektrowni tram- wajowej. W niepowtarzalny sposób zaprojek- towana ekspozycja muzealna oddziałuje obrazem, światłem i dźwiękiem. Aranżacja wnętrza i wykorzystanie efektów multimedialnych przy- bliżają powstańczą rzeczywistość. Głównymi elementami wystawy są zdjęcia w wielkich formatach, monitory i komputery. Wytyczona trasa przedstawia chronologię wydarzeń i prowadzi przez poszczególne sale tematyczne. Zwiedzający poruszają się w scenerii sprzed siedemdziesięciu lat, chodzą po granitowym bruku wśród gruzów niszczonej Stolicy. Sercem Muzeum jest stalowy monument, przechodzący przez wszystkie kondygnacje budynku. Na jego ścianach wyryte jest kalendarium Powstania, a dobiegające z niego brzmienie bijącego serca symbolizuje życie Warszawy w roku czterdziestym czwartym. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

DODATKOWO

Istnieje możliwość przedłużenia wycieczki o 1 dzień | zwiedzanie ŻELAZOWEJ WOLI, ARKADII, NIEBOROWA (wg programu nasąsiedniej stronie).CENA

Cena wycieczki kalkulowana jest na zapytanie grupy.

Standardowo cena zawiera świadczenia wymienione obok.

CENA ZAWIERA

przejazd autokarem, opłaty drogowe iparkingowe, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW, składkę na TFG i TFP, VAT.

DODATKOWE INFORMACJE

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz usługi lokalnych przewodników płatne dodatkowo, grupy szkolne powinny posiadać aktualne legitymacje, kolejność zwiedzanych może ulec zmianie.