Wycieczka ZAMOŚĆ I ROZTOCZE

1 DZIEŃ

Zbiórka uczestników (godzina zależna od miasta wyjazdu). Przejazd do ZAMOŚCIA, architek- tonicznej perły Kresów. Zamość jako prywatne miasto założył Jan Zamoyski - kanclerz wielki koronny, który zlecił włoskiemu mistrzowi Bernardo Morando zaprojektowanie miasta idealnego — twierdzy, która miała za cel chronić włości Zamoyskich. Tak właśnie powstał Zamość, nazywany „Padwą Północy”, prawdziwe arcydzieło polskiego renesansu. W 1992 roku Stare Miasto Zamościa zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie miasta, w programie m.in.: Rynek Wielki, Ratusz — symbol miasta, wspaniała barokowa budowla z okazałymi, wachlarzowymi schodami, stanowi centralny punkt głównego placu, bramy miejskie, forty- fikacje, Katedra z dziewięcioma kaplicami; pod nawą główną mieszczą się krypty, w których pochowani są Zamoyscy, Synagoga. W programie również Podziemna Trasa Turystyczna w Bas- tionie VII. Był on najpotężniejszym z siedmiu zamojskich bastionów, bronił miasta od wschodu, gdzie warunki do przeprowadzenia szturmu twierdzy były najlepsze. Zakwaterowanie w obiekcie w Zamościu lub okolicach, obiado- kolacja, nocleg.

2 DZIEŃ

Śniadanie. Przejazd do KRASNOBRODU na obrzeżach Roztoczańskiego Parku Narodowego. Ze względu na swoje położenie nazywany jest „sercem Roztocza”. Zwiedzanie Sanktuarium Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej — kościoła ufundowanego przez Marię Kazimierę Sobieską. Następnie przejazd do ZWIERZYŃCA, siedziby dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego. Zwiedzanie Roztoczańskiego Parku Narodowego — przejście ścieżką dydaktyczną przez Bukową Górę do Soch. Podczas spaceru po Zwierzyńcu zobaczyć można barokowy kościół na wyspie pod wez- waniem św. Jana Nepomucena, budynki dawnego Zarządu Ordynacji, browar ordynacki, Zwie- rzyńczyk i pomnik szarańczy. Ostatni punkt programu to SZCZEBRZESZYN, „gdzie chrząszcz brzmi w trzcinie”. Spacer po mieście trzech kultur w programie m.in.: pomniki chrząszcza, kościoły św. Katarzyny i św. Mikołaja, późnorenesansowa synagoga, cerkiew prawosławna Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny z XVI wieku. Powrót do obiektu, obiadokolacja, nocleg.

3 DZIEŃ

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do GÓRECKA KOŚCIELNEGO, zwiedzanie zabytkowego kościoła drewnianego z XVIII wieku — Sanktuarium św. Stanisława BM, spacer aleją kilkusetletnich dębów. Następnie zwiedzanie miasteczka JÓZEFÓW — kamieniołomy, wieża widokowa, zabytkowy kirkut. Na życzenie grupy zwiedzanie pracowni kamieniarskiej w Majdanie Nepryskim. Kolejny punkt programu to zwiedzanie REZER- WATU CZARTOWE POLE. Rezerwat został utworzony w 1958 roku, a jego nazwa powstała od legendy głoszącej, że kiedyś „jeno czarci tam hasali” — czego skutkiem miały być liczne powodzie i pożary. Swym zasięgiem obejmuje śródleśną polanę w pobliżu ruin dawnej papierni Zamoyskich oraz odcinek malowniczo ukształtowanej doliny rzeki Sopot. W rezerwacie poprowadzono ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną o długości 2 km; ustawiono na niej 9 tablic (przystanków) zawierających informacje o walorach przyrodniczych i historycznych tego terenu. Po rozpoczęciu wędrówki warto zwrócić uwagę na obelisk opatrzony napisem: „Tu czerpaliśmy siły i zdrowie, by nadal służyć Ojczyźnie” — Szkoła Podchorążych Sanitarnych 5 VII - 12 VIII 1931 r. Kolejny etap ścieżki prowadzi przez charakterystyczne dla Puszczy Solskiej fragmenty siedlisk boru mieszanego świeżego i boru świeżego. Podczas schodzenia w dół po drewnianych schodach zobaczyć można piękne fragmenty lasu mieszanego świeżego, w którym dominującym gatunkiem jest jodła pospolita. Przejazd do REZERWATU NAD TANWIĄ, chroniącego najpiękniejsze fragmenty dolin rzeki Jeleń i Tanew wraz z małymi wodospadami. Na zakolu Tanwi w miejscowości Rebizanty na odcinku 400 m znajdują się 24 progi zwane „szumami”. Przejście fragmentem szlaku „szumów”. Powrót na miejsce zbiórkiw godzinach wieczornych.

DODATKOWO

Istnieje możliwość przedłużenia wycieczki o 1 dzień / zwiedzanie LUB/I ŁANŃCUATA .

CENA

Cena wycieczki kalkulowana jest na zapytanie grupy.

Standardowo cena zawiera świadczenia wymienione obok.

CENA ZAWIERA

przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW, składkę na TFG i TFP, VAT.

DODATKOWE INFORMACJE

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz usługi lokalnych przewodników płatne dodatkowo, grupy szkolne powinny posiadać aktualne legitymacje, kolejność zwiedzanych może ulec zmianie.